Odběr z patičky, jak ženy zjednodušeně nazývají screeningový odběr kapilární krve na několik vzácných metabolických poruch, se plošně odebírá u všech novorozenců se souhlasem zákonných zástupců.
 
černá screening pro web
 
 
KDY se odebírá:
Odběr se u nás v České republice odebírá v pevně stanoveném časovém horizontu 48 – 72 hodin života. Do nesnází se tak mohou dostat ženy a jejich miminka, pokud odejdou z porodnice dříve nebo pokud porodí doma.
Pokud se odběr nestihne nebo udělá později než ve stanoveném horizontu, nic se neděje. Důležité je napsat na žádanku opravdový čas odběru. Laboratoř si přístroje překalibrují, aby nevzniklo zkreslení údajů.
Obecně je lepší odebrat odběr v okamžiku, kdy se rozjede trávení, neboť metabolické vady s trávením úzce souvisí. Není tedy dobré odběr provádět okamžitě v 48 hodině života, ale raději později. Pokud by se ale otálelo s odběrem za několik týdnů, může se zanedbat zjištění některé z vad a její urychlené léčby či změně režimu (diety apod.)
 
KDO odběr odebírá:
V porodnicích jsou to vyškolené dětské sestry, které odběr naplánují ve stanovený čas.
Pokud žena porodí ambulantně a odejde tedy z porodnice dříve, mohou odběr udělat dva různí zdravotníci.
V první řadě by měl odběr udělat praktický dětský lékař, který dítě převezme do péče. Mnohdy tento odběr nechtějí dělat, ať už z důvodu, že nemají odběrové kartičky nebo proto, že s tím mají minimum zkušeností a většinou také proto, že odběr vychází třeba na víkend a oni v tu dobu nepracují nebo mají služby v nemocnici.
Odběr z patičky vám také může udělat komunitní porodní asistentka. Ta většinou může dorazit k vám domů. Stanovisko k tomu, jestli může tento úkon vykonat, zpracovala Mgr. Věra Jedličková v tomto článku
 
PLATBA za výkon:
Porodnice dostane odběr i materiál k němu potřebný dostane zaplaceno v rámci hospitalizačního dne.
Praktický lékař má výkon nasmlouván, zdravotní pojišťovna mu jej proplatí. Je to však velmi malá částka, která sotva pokryje náklady na kartičku, dezinfekce, práci sestry.
Porodní asistentkám tento výkon pojišťovny neproplácejí, proto si jej musíte zaplatit sami. Částka za odběr je různá, ale určitě se vyplatí, že nemusíte nikam chodit a odběr bude proveden šetrně doma.
 
PLATBA za analýzu:
Odběr screeningové laboratoři je plně hrazen ze zdravotního pojištění. V okamžiku odběru nemá většinou novorozenec rodné číslo, proto se uvádí RČ matky a z jejího pojištění je screening uhrazen. Takže pokud je pojištěná matka, je výkon u novorozence uhrazen. Platba není podmíněná ani tím, že odběr provede porodnice nebo dětský lékař. Platba také není podmíněná razítkem lékaře. Dokonce si rodiče mohou odběr udělat sami a odeslat (ale to nedoporučuji).
Jiná věc je, pokud je žena cizinka a nemá žádné zdravotní pojištění. Pokud nemá zdravotní pojištění v ČR ani otec dítěte (ze kterého by se to zaplatilo), hradí si screening rodiče jako samoplátci.
 
JAK se odebírá:
Nejdůležitější je nahřát nožičku od kolene dolů. Mně se osvědčilo vyměňovat obklady v teplé vodě (asi 50 – 60 stupňů) minimálně 20 min, jiné PA nahřívají polštářky s nahřátými pecičkami, gelem. Tohle je ten nejdůležitější okamžik, pokud je nožička dobře nahřátá, je i prokrvená a krev dobře teče.
Miminko napolohuji do náruče matky, nahřívám, seznamuji matku o výkonu. Vše vždy dobře dopředu nahlas popíši. Připraví se tak i děťátko. Pokud je neklidné, může se začít kojit nebo v průběhu odběru se také může uspo-kojit.
Po nahřátí místo důkladně odezinfikuji a pak otřu lihem.
Vpich provádím sterilní jehlou do dolní části paty, která má velké množství kapilár. Některé PA mají k vpichu lacety.
První kapku setřu suchým čtverečkem a začnu nabírat (prosakovat) jednotlivá kolečka.
Jsou-li všechna kolečka plná, ošetřím vpich čistým čtverečkem a popřípadě zalepím.
Na co si dát pozor:
Kolečka musí být zcela prosáknutá na druhou stranu. Nemusí být úplně plná, ale prosáknutí je základ.
Dobře nechat krev na kartičce zaschnout, minimálně 4 hodiny. Dát si pozor, aby na místo s kapkami nikdo nesahal, omylem to nepolil, nezamastil, aby na kartičku nesvítilo slunce.
 
KAM se posílá:
Posílá se vždy do dvou laboratoří. Je jedno, jakou kartičku (je originál a samopropis), kam pošlete.
Posílat si mohou sami rodiče nebo PDDL nebo PA. Pokud odebírám „patičky“, jsem radši, pokud si kartičky zašlou rodiče sami. Kartičky mohou dobře doma uschnout, nehrozí, že je někde v autě poleju. Další výhodou je, že si kartičky mohou vyfotit a mít tak „důkaz“, že byl odběr proveden. Pokud je totiž vše v pořádku, výsledek nepřijde vám ani lékaři. Kontaktovat vás z laboratoří budou jen v případě, že je výsledek pozitivní nebo, že se něco stalo s karičkou, vzorkem.
Já pracuji v Libereckém kraji, spadáme proto pod Prahu. Jedna laboratoř je FN Královské Vinohrady a druhá VFN Praha. Pro Moravu je spádové Brno. Ale je možné laboratoře nakombinovat. Tohle bude vědět vaše PA nebo lékař.
 
Podrobně zpracované téma od lékařky M. Peremské na stránkách ambulantního porodu.
 

Martina Suchardová, tel.: 776 737 305

Tvorba webu www.helpmark.cz