Zamysleme se nad komplexností a uvažováním zdravotníků v souvislostech.

Většina zdravotníků lékařů, porodních asistentek, dětských sester a ostatních, podílejících se na období narození dítěte, jsou úzce zaměřeni na svůj obor. Ve většině případů nejsou schopni nebo ochotni pohlédnout dál do dalších zdravotnických oborů, následujících po porodu novorozence.

Ale jak víme, v životě, všechno souvisí se vším.

Dobře je to viditelné u těhotné ženy a jejího dítěte, kdy zdravotníci nepohlížejí na ženu a její dítě komplexně. Zde jsou nastíněné jen některé chyby, které způsobují kaskádu problémů v budoucnosti.

Žena přichází ke gynekologovi při podezření, že je těhotná. Gynekolog se o ni stará v jejím průběhu. Při fyziologickém průběhu gravidity ji zasypávaná množstvím vyšetření, které musí podstoupit stejně jako žena nemocná, stejně jako žena s mnoha riziky, stejně jako žena po umělém oplodnění. Není pro ni vyjímka. Je zdravá a vystrašená. Mnohdy ani neví, že by její plod mohl být poškozen velkým množstvím ultrazvukových vyšetření. Dokonce žádá gynekology, aby se mohla pokaždé podívat na miminko. V tom ji bývá mnohdy vyhověno, aniž by ji někdo poučil.

Blíží se porod a začíná mít obavy. V ambulanci gynekologa je zdravotní sestra nebo v lepším případě porodní asistentka. Ta je však tak zaneprázdněná, že není schopna její strachy potlačit. A ani ji dostatečně připravit na porod. Žena vstupuje do porodního procesu se strachem a úzkostí. Nepřipravená. A tím se kaskády navršují.

V porodnici žena přichází do styku s novými lidmi, nepřipravená. Není čas na výuku uvolňování, dýchání a relaxace. Strach a adrenalin ovlivňují nenarozený plod. Žena žádá analgetika a epidurál, není čas ji nabídnout jinou alternativu, stejně si to přála. Jenže opiová analgetika ohrožují novorozence po porodu, bývá spavý a apatický, má problémy s dýcháním. Další kaskáda ovlivnění novorozence.

Porodníci po narození přerušují pupečník po porodu okamžitě, nejsou zvyklí to dělat jinak, a tak zase připravují komplikace dětským lékařům. Pokud se totiž pupečník uzavře okamžitě, dítě přichází o zásoby krve, železa a kmenových buněk, které by mu zlepšili start do života v prvních 6 měsících. Měl by lepší imunitu, nebyl by unavený, lépe by se mu rozvíjel mozek. A nejen to, děťátko může mít horší kardiopulmonální start po porodu.

Novorozenecké sestry zase nepřikládají děti po porodu matce na břicho v kontaktu kůži na kůži, nedodržují tkzv. svatou hodinu a startují další kaskádu problémů. Problémů nejen se spuštěním laktace, ale i s neefektivním kojením. Zadělávají na problém i v širším měřítku do budoucna. Dítě nezažívá pocit bezpečí, může se to negativně odrazit v jeho dalším vývoji a ve vývoji vztahu matky a dítěte. Ve snížení mateřské jistoty a kompetencí.

V tomto procesu je zahrnuto velmi mnoho lidí, kteří nespolupracují. Možná by chtěli, možná neumí pohlédnout dál za svůj obor. Možná se o to pokusili, ale byli nedocenění, vysmívali se jim. Rezignovali. Proti většině se jde velmi obtížně.

Musíme se zeptat.

Musí být ženy vzdělanější než odborníci? Musí mít porodní plány, aby si prosadili zásadní, logické postupy a normálnost procesu?

Vaše porodní asistentka Martina S.

Martina Suchardová, tel.: 776 737 305

Tvorba webu www.helpmark.cz